Traktorer og motortyper produceret før 1962

Desværre brændte fabrikken sidst i 1940-erne, og alle modeller reservedele og tegninger gik tabt.

De ældste typer vi kan servicere er produceret efter 1952. Det drejer sig således om marinemotortyperne 1-2-3EV100 og traktormotorer med 100 mm cylindere.

Reservedele til disse motorer findes kun i begrænset omfang. Ofte er det dog muligt for os at finde gode brugte reservedele til disse motorer. Alle pakninger er lagervarer.

Vi har fundet det for stort et arbejde at lave sider til alle traktortyperne med 105mm cylindere. Dette betyder ikke at vi ikke har reservedelene til disse motorer:

For reservedele til 302: Klik ind på 2G105.

For reservedele til 452, 403 og Juno: Klik ind på 3G105.

For reservedele til 554 og Jupiter: Klik ind på 4K105.

For reservedele til Hercules: Klik ind på 6K105.

Der kan være forskelle i diverse pakninger, men hvis vi får at vide hvilken motor delene skal bruges i vil vi levere det rigtige. De tekniske data og tilspændingsmomenter gælder også for traktorerne.

Tractors and engines produced before 1962

Unfortunately the factory burned down in the late forties, and all models, spare parts and drawings were lost.

The oldest types we can service are made after 1952and are marine engine types 1-2-3EV100 and tractors made with 100mm cylinders.

Spare parts for these engines are limited due to age. However we are often able to find fine used spare parts for these engines. All gaskets are in stock. Contact us if you need parts.

We have found it too big a task to make web pages for all tractor engines with 105mm cylinders however we do have the spare parts for these engines:

Parts for 302: Click on 2G105.

Parts for 452. 403 and Juno: Click on 3G105.

Parts for 554 and Jupiter: Click on 4K105.

Parts for Hercules: Click on 6K105.

There might be small differences in the look of gaskets, but if you let us know the type of engine the parts are for, we will deliver the right parts.
Technical data and torgues for tractors are the same as for marine engines.